Bao, Wenzhong

 • Research Associate Affiliate
 • Fuhrer/Hu
 • 2309 John S. Toll Physics Building
 • 301.405.5045
 • wbao@umd.edu

Corrigan, Tim

Dana, Rami

Dutta, Sudeep

Eo, Yun Suk

Forouzani, Neda

Gao, Tieren

 • Research Associate Affiliate
 • Takeuchi
 • 2144 Chemical & Nuclear Engineering Building
 • 301.405.1969
 • tgao@umd.edu

Geng, Li

Gong, Jianxiao

Guchhait, Samaresh

Higgins, Joshua

Hodovanets, Halyna

Hou, Huilong

 • Research Associate
 • Takeuchi
 • 1232 Kim
 • 301.405.3301
 • hhou@umd.edu

Hu, Binhui

 • Research Scientist
 • Kane
 • 1311 LPS
 • 301.935.6421
 • hubh@umd.edu

Huang, Jia

Jenkins, Greg

 • Research Scientist
 • Drew
 • 2304 John S. Toll Physics Building
 • 301.405.7278
 • hsgsj@umd.edu

Kim, Hyunsoo

Kusne, Arron Gilad

Lee, Seunghun

Li, Pengke

Mandal Sarkar, Pampa

Poudel, Lekh

Ran, Sheng

Robinson, Jenn

Saha, Shanta

 • Research Scientist
 • Paglione
 • 1366 John S. Toll Physics Building
 • 301.405.7320
 • srsaha@umd.edu

Sarkar, Tara

Schmadel, Don

Shani, Itamar

Stanev, Valentin

Sushkov, Andrei

 • Research Scientist
 • Drew
 • 2322 John S. Toll Physics Building
 • 301.405.6162
 • sushkov@umd.edu

Tosado, Jacob

Vispute, R.D.

 • Research Scientist
 • Fuhrer
 • 2133 John S. Toll Physics Building
 • 301.405.5992
 • vispute@umd.edu

Wang, Kefeng

Wang, Limin

Wang, Pengpeng

Wang, Xiangfeng

Wang, Yilin

Xu, Peng

Yu, Heshan

Yulaev, Alexander

Zhang, Xiaohang